Privacy Policy


Privacyverklaring BibergHats

25 mei 2018

Uw privacy is voor BibergHats van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd zullen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons ter beschikking stelde. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat  BibergHats allemaal doet met informatie die zij over u te weten komt.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neemt u dan contact op met BibergHats via één van de contactmogelijkheden onderaan deze privacyverklaring.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruik maakt van onze dienstverlening, een offerte aanvraagt of naar informatie vraagt, gebruikt BibergHats uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zij moet (delen van) uw persoonsgegevens dan aan haar bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgt zij informatie over uw betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Voor een opdracht dan wel bestelling die u per internet aan BibergHats verstrekt, worden uw betalingsgegevens, naw-gegevens, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres gebruikt. Deze zijn nodig vanwege het contract dat we (mogelijk) met u sluiten. BibergHats bewaart deze informatie tot zeven jaar ná uw bestelling of opdracht (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruikt BibergHats uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Deze zijn nodig vanwege een mogelijke koop die met u gesloten wordt. BibergHats bewaart deze informatie totdat zij zeker weet dat u tevreden bent met de reactie of anders tot uiterlijk zes maanden na de informatieverstrekking. Zo kunnen bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij gepakt worden. Ook kan zo de klantenservice verbeteren.

Reclame
BibergHats stuurt in principe geen reclame. Wel willen ze u graag informatie kunnen sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten waar u eerder naar gevraagd hebt. Dit doet zij:

 • per e-mail
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze vorm van informatievoorziening. Elke e-mail bevat een afmeldlink, waarmee u BibergHats kunt blokkeren of waarmee u zich afmeldt voor verdere toezending van e-mails met marketing gerelateerde inhoud.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners geeft BibergHats uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan derden, behalve als zij daartoe wettelijk verplicht wordt.

In onze publicaties zijn soms socialmediabuttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten omwille van hun dienstverlening uw persoonsgegevens.

Cookies
De website van BibergHats gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in opgeslagen wordt zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u de website van BibergHats voor het eerst bezoekt, toont deze een melding met uitleg over cookies. Daarbij wordt gevraagd om akkoord te gaan met het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige zaken op de website BibergHats werken dan niet meer of minder goed. Zo kan BibergHats u in dat geval geen melding doen van aanpassingen in haar privacyverklaring.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen, heeft BibergHats afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch heeft BibergHats geen volledige controle op wat die bedrijven met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor BibergHats van groot belang. Om uw privacy te beschermen, neemt BibergHats de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • BibergHats neemt fysieke maatregelen, zoals: sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens analoog of digitaal opslagen zijn
 • BibergHats maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en haar website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • BibergHats houdt logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer dienstverlening van BibergHats wijzigt, wordt de privacyverklaring aangepast. Let dus op de datum hierboven en kijk of de privacyverklaring ten tijde van uw eerdere contact veranderd is. BibergHats zal haar best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via het door u beschikbaar gestelde e-mailadres of via de socialmediakanalen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens BibergHats van u heeft, kunt u altijd contact met BibergHats opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens BibergHats heeft en wat zij daarmee doet
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die BibergHats heeft
 • het laten corrigeren van fouten door BibergHats
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens door BibergHats
 • intrekken van toestemming waarbij BibergHats een initiërende rol heeft gehad
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw privacygegevens door BibergHats

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat BibergHats zeker weet dat zij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpast of verwijdert.

Klacht indienen
Als u vindt dat BibergHats u niet op de juiste manier helpt, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens BibergHats
BibergHats
Harriët Freezerstraat 62

3207 HB Spijkenisse
Nederland
KVK-nr.: 60175184

0031 6 4029 5518
info@biberghats.nl